Informacja o wywieszeniu wykazu

Artykuł sponsorowany
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży w trybie: • bezprzetargowym, następujące nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, jako działki nr: 1. 3295 o pow. 0.0010 ha, 2. 3293 o pow. 0.0154 ha, położone w obrębie Chełmek, w Chełmku rejon ul. Kochanowskiego. 3. 172/60 o pow. 0.0322 ha, 4. 172/61 o pow. 0.0284 ha, 5. 1338/19 o pow. 0.0087 ha 6. 1338/20 o pow. 0.0184 ha, położone w obrębie Bobrek, w Bobrku przy ul. Starowiejskiej i Głogowej. • przetargowym, następującą nieruchomość składającą się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, jako nr: 126/1, 147/10, 148/1, 138/5, 137/1, 137/2, 138/3, 135/3, 135/1, 136/1, 135/2, 128/6, 127/1, 126/2 o łącznej pow. 1.5676 ha, położoną w Chełmku przy ul. Jaworznickiej.

chelmek

Dodaj ogłoszenie